Wybierz ogrodzenie

  Informacja:

  ogrodzenie należy narysować zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  Na siatce rysujemy kształt działki

  Powiększ

  Pomniejsz

  Przesuń w górę

  Przesuń w dół

  Przesuń w prawo

  Przesuń w lewo